Myte at offentligt ansatte tjener mindre end private – og hvem er det der betaler gildet?

Selv hos de mest forbenede venstrefløjs politikere – arhhh, det er nok at tage munden for fuld – men så i hvert fald hos enkelte Enhedsliste folk, en stor del SF’ere og de fleste Soc. dem’er er man godt klar over det faktum, at det er i de private virksomheder alle de penge skabes som siden kan fordeles – bl.a til offentligt ansattes løn. Den offentlige sektor forbruger altså penge – den skaber ingen.

Er det så en god ide at vilkårene for at arbejde i den offentlige sektor er bedre end i den private, hvor værdierne skabes? De fleste med den sunde fornuft i behold vil selvfølgelig svare nej til dette spørgsmål.

Desværre forholder virkeligheden sig modsat, og vi kan iflg. et studie foretaget i 2013 af professor Rose Skaksen fra CBS da også konstatere at HELE det løft af uddannelses kompetence Danmark har investeret rigtig mange milliarder i at opnå, de sidste 15 år er gået til personer der har fundet beskæftigelse i det offentlige. Det gennemsnitlige uddannelsesniveau for ansatte i den private sektor har ikke flyttet sig overhovedet i samme periode. Og hvorfor? Fordi de fleste mennesker er rationelle. Hvorfor slide sig selv op i et hårdt og konkurrencepræget miljø i det private, når skatten er høj, lønnen stort set den samme (ja ofte bedre – se nedenfor) og man generelt bedre kan hygge sig og tage god tid på jobbet, da der ikke er en privat ejer, der sikrer mod for megen hygge på pinden (prøv at finde en kommunalt ansat på pinden fredag efter kl. 13.00 – det er ikke let; prøv at finde en ansat i karrieren hos AP Møller fredag efter kl. 17.00 – de sidder der alle endnu).

Det virkeligt begrædelige er når politikere igen og igen taler om at uddanne os ud af krisen (i stedet for f.eks at sikre lavere beskatning). Det kan vi jo ikke, når alle de uddannende opsluges i den kun omkostningsskabende offentlige sektor.

Og til slut lige nogle tal og fakta:

De fleste offentligt ansatte har betalt frokostpause. Det har de private ikke. Denne forskel i arbejdstid svarer til 7,5 procent i løn og milliarder i udgifter til dig. Offentlige pensioner er i statistikkerne opgjort til at være 15 procent af de ansattes løn – mange privatansatte har slet ikke nogen firma betalt pension.

Lukrative pensioner til politimænd
Pensionen for landets omkring 100.000 tjenestemænd – politibetjentene, f.eks. – får  lukrative pensioner på 30 procent af årslønnen. På samme måde er ordninger for sygdom, barsel med mere bedre i det offentlige. Der udbetales tjenestemænds pensioner for 22. milliarder om året!

Det betyder ikke alene, at offentligt ansatte er bedre lønnet end hidtil antaget. Gennemsnitlig er statsansatte (279 kr. i timen) bedre lønnet end privatansatte (264 kr.), når man udregner deres timeløn  Kilde: Politiken

En mandlig ansat i det offentlige i Holstebro tjener i snit 266 kr. i timen, hvilket er små 20% mere end en ansat i den private sektor.  For kvinderne er forskellen “kun” 15%. Der er dog forskelle fra kommune til kommune. I Gladsaxe tjener den gennemsnitlige offentligt ansatte “kun” 238 kr. i timen.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *