“Pick a winner” – or a looser…who cares for Du betaler…

Mange politikere, og særligt dem med venstreorienterede holdninger, elsker at udpege særlige industrier og typer af virksomheder som “Fremtidens Vindere”, der partout skal støttes med offentlige midler. Det kan virke underligt, for blandt venstreorienterede (og det gælder både politikere og såkaldt almindelige mennesker) ser man stort set aldrig personer, der står bag store eksportorienterede og arbejdspladsskabende virksomheder*. Disse mennesker kan altså ikke selv, men det afholder dem ikke for at komme med deres industrielle guldkorn, når det bare er for andres penge, de kan spille “business wise”. Et pragt eksempel er vindmølle industrien. Her har det offentlige Danmark pumpet over 20 milliarder i støtte ind i industrien, fordi det lyder godt med “Grøn” vedvarende energi. Man glemmer at fortælle at det næsten ville være billigere at brænde 1000 kr sedler at producere den mængde energi møllerne giver, da “vinden blæser som den vil” og ikke kun, når vi har behov for den. Da et land som Danmark ikke kan leve med at der pludselig ikke er strøm nok, må vi have back-up til al strøm vindmøller kan generere – og det er selvfølgelig dyrt at have et dobbelt produktionsapparat. Strøm er et gode, der skal bruges i samme sekund det produceres, og hvis det f.eks blæser om natten (og tænk det gør det…) må vi gratis sende denne strøm ned i Europa og op til Norge. Halvdelen af den strøm møllerne årligt producerer foræres således væk, hvilket selvfølgelig smadrer den samlede økonomi i projektet. Men skidt: Du betaler, her både via din direkte skat, men også via din el-regning. Arbejdspladserne er for længst flyttet til lande, hvor det er billigere at producere…ak ak. En “munter” lille side historie, som du også betaler, kan her tilføjes. Dongs nu fyrede adm. dir Anders Eldrup, forgyldte sine projekt drenge, fordi de kunne tjene mange penge på følgende set-up: Man opfører en stor havvindmølle park for nogle milliarder. Man sælger denne park til en penssionskasse med stor fortjeneste, fordi man kan garantere et højt fast afkast. Hvordan kan man garantere et højt afkast? Det kan man, fordi det politiske er besluttet, at du skal betale ekstra for vindmølle strøm, og at du skal aftage en del af denne strøm, om du vil eller ej. Fortjener sådanne business genier 10 mil. kr årligt + bonus…arhhh, det er måske lige at stramme den, men igen – det var ikke Anders Eldrupsegne penge, der blev givet ud – det var Dine!

Du betaler: 10 milliarder – mindst!

*: Det er den grumme virkelighed der gør det. Hvis en person der starter en virksomhed skulle være venstreorienteret, bliver dette hurtigt pillet ud af ham/hende, når personen opdager hvilken indsats der skal til for at have succes. Personen synes følgelig at det er retfærdigt og naturligt at denne store indsats belønnes (og ikke tages af staten via ekstremt høje skatter og afgifter) – og vupti; virkeligheden er sat ind, og personen er højreorienteret. Mislykkes man med sin virksomhed, er det selvfølgelig de andres skyld, og så kan man fint vedblive at være venstreorienteret. Prøver man aldrig at starte sin egen virksomhed, men går den slagne vej igennem det offentlige uddannelsessystem til et job i det offentlige, er det også let at blive og vedblive at være venstreorienteret hele sit liv. Virkeligheden banker aldrig på.

Er du uenig? Giv gerne eksempler på venstreorienterede virksomhedsejere her på siden.

 

Betalt frokost i det offentlige koster 9,2 milliarder

I den offentlige sektor er det hovedreglen (gælder for mindst 80 pct.), at de ansatte får betalt frokost, så den ugent­lige arbejdstid er 37 timer inklusiv frokostpause. Der­med er den ugentlige arbejds­tid 2,5 timer (eller 6,7%) kortere for flertallet af offentligt ansatte, end det er nor­men i den private sektor. Blev dette “bruge andres penge på dig selv” gode afskaffet, havde samfundet f.eks råd til 48.000 ekstra “varme hænder” i den offentlige sektor, eller man kunne spare beløbet og sætte skatten ned. Hvorfor findes dette gode? Et muligt svar er: fordi politikere skal vælges, og der er over 800.000 vælgere i den offentlige sektor.

Sagen har været rejst mange gange og fra flere sider, men hver gang lyder et ramaskrig fra div. fagforeninger, hvilket er forståeligt da det er deres job at varetage medlemmernes særinteresser. Mindre forståeligt* er, at DR altid bringer nyhedsindslag på nyhedsindslag hvor vrede sygeplejersker fortæller at de står til rådighed i frokostpausen, og så godt som aldrig holder en uforstyret frokost. Og så er sagen lagt død igen og næsten 10 milliarder om året af dine penge spildes fortsat…

Bortset fra sundhedssektoren, der tvunget af krav fra finansministeriet, har præsteret 2% vækst i produktiviteten i mange år, kæmper den offentlige sektor med sin produktivitet. En afskaffelse af den betalte frokost kunne med et snuptag hjælpe lidt på den manglende produktivitet.
Læs hele analysen her

Du Betaler: 9,2 milliarder kr.

*: Var man polemisk kunne man indvende at DR også er en offentlig institution, hvilket forklarer deres holdning i denne (og næsten alle andre) sag(-er), men det kunne aldrig falde “dubetaler.dk” ind.  Gad forresten vide om der hos DR skulle være eksempler på spild af penge? Det er jo “andres penge på sig selv” der anvendes her. Joeh, der var vidst i hvert fald noget med et koncerthus der blev 1 millard dyrere end beregnet. Lad os se på den sag i et senere indlæg. (Det må forøvrigt være svært for private mediehuse at konkurere, når statsbetalte medier forærer de samme nyheder væk “gratis”, men det er en helt anden historie)

Bage-dag i Rigsrevisionen…

 I Rigsrevisionen arbejder 270 ansatte med at sikre, at »den danske stat forvaltes effektivt og så økonomisk hensigtsmæssigt som muligt«. Men når julen nærmer sig, kan de ansatte i arbejdstiden beskæftige sig med noget helt andet.

Der er nemlig tradition for »bagefri«, altså en fridag med løn til at tage hjem og bage julekager. Det er en form for fridag, som Rigsrevisionen selv ville påtale, hvis den foregik hos andre. Det er foregået i 34 år… Hvad mener mon fagforeningen DJØF om dette helt urimelige “tag selv” bord for skatteydernes penge:

»Når det er en praksis, som har været fulgt meget længe, og som alle har kendt til og følt sig retligt forpligtet af, er der formentlig opstået kutyme. En kutyme skal opsiges med passende varsel, og det kræver en dialog med medarbejderne om, hvordan man så sikrer en fornuftig balance mellem arbejde og fritid,« siger chefkonsulent Charlotte Flach, DJØF som oplyser, at »passende varsel« som regel er mindst tre-fire måneder i forvejen. Gad vide om der sidder djøf’ere på begge sider af det forhandlingsbord…

Den borgerlige tænketank CEPOS har gransket Rigsrevisionens effektivitet (se rapporten her). Tager man konklusionerne her for gode varer – kan det ikke være fordi Rigsrevisonen  løser deres opgave blændende godt, at de skal begaves med ekstra feriedage.  Tvært i mod.  Der kommer stort set aldrig forslag til effektiviseringer fra revisionen. Man hænger sig i stedet i overholdelse af regnskabsmæssige formalia -men man skal jo heller ikke smide med sten, når man bor i et glashus….

Hvad koster denne fridag så skatteyderne? Hvis der regnes i faste priser og i 34 år løber det op i 2,8 millioner. Er det meget eller lidt? Det er i hvert fald udtryk for en kedelig “brug andres penge på dig selv” holdning, som altid er mulig, når ingen føler ansvar, eller har ejerskab over de midler der anvendes.

Du betaler 2.8 millioner kr.