Det skal da fejres! 5 mio. kr’s fest i Københavns kommune

Meget højt sygefravær, skjult kamera der viste ansatte der shoppede privat og gik på cafe i arbejdstiden og en brugerundersøgelse der gav bundkarakter for den ydede service: Er der noget særligt at fejre her? Ja – det er der, hvis man som selvproklameret “rød arbejdsgiver” som SF’s borgmester Ninna Tomasen, vil hygge lidt om personalet. Outlandish og Tommy Seebach hyres til at underholde, god mad og drikke på bordet og en samlet regning på 5,1 mio. kr. til Københavns skatteydere.

Skal offentligt ansatte da ikke have firmafest? Måske. Satte man f.eks et mål om at halvere det urimeligt høje sygefravær i hjemmeplejen, og brugte man så, hvis man nåede målet, nogle af de sparede penge på at fejre dette, er det vel berettiget. I mod fest taler at der er mange private firmaer der ikke har råd til at holde firmafest, ikke bare kan tage penge til fest fra en kasse, finansieret af andre, og derfor ikke gør det. Men kunne man have fået en god fest for 500 kr per person ? Tjah, det var jo nok blevet uden Seebach og Outlandish.

Et er sikkert: Det er næppe festudgifter der løber op i mere  end 1100 kr. per person, fordi man indkalder Danmarks mest populære – og dermed dyreste – kunstnere, som kommunens borgere ville betale til, hvis de forud blev spurgt og dermed fik et valg. Det får de ikke – skatten er tvangsudskrevet – det er brug af “andres penge på sig selv”, og så har vi har på dubetaler.dk jo set utallige eksempler på, at der ikke er nogen smalle steder.

Hvert 4. år er der dog en form for et valg – nemlig kommunevalg – og det er på Tirsdag d. 19.11.13. Selvom det er de færreste politikere, der behandler borgernes penge med samme øje for at få “Value for Money” som når de bruger deres egne penge, kan man som ansvarsbevist vælger, i det mindste fravælge de mest verdensfjerne, spender syge, erhvervsmæssigt uerfarne, teenage politikerne fra “Indkøbslisten”, “Socialistisk Festparti” og “Social Spendokraterne”.

Du betaler 5,1 mio. kr for en fest– men milliarder over de næste 4 år. hvis du sætter dit kryds på de uansvarlige, der tror penge kommer af sig selv.

Så tar’ vi cyklerne frem….

Københavns kommune er aldrig bleg for at teste “gode ideer” for dine penge og engagere sig i projekter, der ligger meget langt fra de kerne ydelser en kommune burde koncentrere sig om og begrænse sig til. Cykler har en helt særlig plads i det venstreorienterede kommunale hjerte, og på dubetaler.dk findes allerede flere eksempler på bindegale kuldsejlede københavnske cykle tosserier. Nu er det så “bycyklen” i luksusudgave du skal betale minimum 100 millioner kroner til. Inden 2013 er omme vil 1260 stk. nye hvide bycykler, komplet med tablet PC og elhjælpemotor, til en stk. pris på over 20.000 kr., være at finde i det københavnske gadebillede. Målet er at 3000 af disse vidundere skal på gaden. Kommunen har yderligere forpligtet sig til at yde et årligt tilskud på 4,2 mio. kr.  de næste 8 år – og oplyser selv at tilskuddet per cykel i projektperioden er 48.000 kr. Hvem ved om de elektronik fyldte cykler viser sig ikke at kunne holde til det danske vejr, bliver udsat for hærværk og/eller smidt i de københavnske søer som deres forgængere. Men pyt – det er kun dine penge der spildes. Går det galt, vil der som altid i offentlige projekter blot blive trukket lidt på skuldrene og sagt “så fik vi da prøvet det”. Og hvem ved hvor mange timer kommunalt ansatte djøfere har brugt på dette projekt og skal bruge på det i fremtiden? Omkostningerne hertil er ikke med i vanvidsregnestykket.  Private udlejere af cykler i København er næppe begejstrede over denne unfair konkurrence, hvor der ikke er en sammenhæng mellem dem der betaler og dem der høster fordelene – og hvor man derfor ud fra al erfaring kan være sikker på, at det bliver dyrere og mindre effektivt, end hvis private investorer havde noget på spil. Kommunens begrundelse for at gå med i dette projekt er den kendte: “vi vil gerne have at flere cykler i byen, og projektet var aldrig kommet i gang, hvis ikke vi betalte”.  Men “vi” betaler aldrig noget –

Du betaler over 100 mil . kr.

“Så fik vi prøvet det”…de kan også det der med at spilde andres penge i Roskilde

En pengespilds “perle” fra Roskilde, der indtil i dag var fløjet under “Dubetaler.dk” radaren var en milliondyr “Ånd og viden” festival, som Roskilde kommune i 2010 stod bag.  Billedet viser en “ild-løs seance” – såkaldt street performance – der skulle være en af festivallens hovedtrækplastre men som iflg. Roskilde avis, blev en dundrende fiasko, overværet af en fåtallig frysende skare kulturradikale (gad vide om de optrædende havde en milliondyr AFUK uddannelse bag sig ..).

Kommentaren fra de ansvarlige i byrådet var: “Så fik vi prøvet det”…, men man havde dog i al fairness ikke lyst til at fortsætte året efter, og lod dermed de “åndsløse” roskildeborgere slippe med at betale de 2,5 million kr. hele herligheden kostede i 2010.

Endnu et eksempel på at der ikke er grænser for hvad der skal testes i offentligt regi, når bare

du betaler 2,5 mio. dkk (og ingen skal stå til ansvar)

 

Benzin: 60% til staten!

Q8’s lavprisselskab “F24” giver som kundeservice på deres bon, en oversigt over hvor pengene går hen, når du køber benzin. Ud af en bon på 460 kr. viser de 261 kr. (ca. 60%) sig at være afgifter til Staten og 198 kr (ca. 40%) går til benzin selskabet (der trods alt er dem der suger olien op af undergrunden, sender den med tankskib verden rundt, raffinerer den til benzin, transporterer benzinen til tank stationen, betaler for opførelse og drift af det anlæg man tanker på m.m.m. Den bil der bruger benzinen undgår heller ikke afgifter til staten, hverken når den købes, forsikres, skal synes, skal have nummerplader, skal parkere i byen, betale for at bruge vejene via vægtafgift etc etc – men det er en helt anden historie.).

Er 60% i samlet afgift meget eller lidt ?  Man hører jo ofte neo-kommunisterne fra Enhedslisten påtale at “nu skal benzinen beskattes”, som om det ikke i rigt mål allerede var tilfældet. Biler forurener, bidrager til Co2 koncentration og kan give køer – men de bringer også mennesker smidigt på arbejde og sikrer at samfundet fungerer. Et er sikkert. Den tårnhøje afgift hjælper ikke på Danmarks konkurrenceevne, hverken direkte via de høje priser virksomhederne skal betale, eller indirekte via det pres for højere løn, som danske lønmodtagere må forlange af deres arbejdsgivere for at kunne leve.

Denne historie adskiller sig fra de normale på dubetaler.dk, da der her ikke er tale om at det offentlige direkte spilder dine penge via sløseri eller fråds.  Men spildtes der færre penge i det offentlige, kunne vi nøjes med bl.a lavere benzinafgifter og derfor (også) få billigere benzin.

En pointe er, at det generelt ville være sundt hvis danskere på alle varer så hvor stor en del af prisen, der egentlig går til staten. Når danskere er i USA er vi alle lidt halvknotne over de 7-9% “Sales Tax” der kommer på regningen. I Danmark ser vi ikke at der altid er 25% “Sales Tax” (= moms, for øvrigt verdens højeste…) på regningen. Det er faktisk forbudt ved lov at vise priser uden moms, hvilket en gros kæden “Metro” i mange år kæmpede med. Men moms er kun en del af det der går til staten. Fedtafgift, sukkerafgift, alkohol afgift er blot de 3 mest kendte af de over 2500 afgifter staten har opfundet.  Når dertil lægges en af verdens højeste indkomstbeskatninger, kan det ikke undre at danskernes privatforbrug i Europa i dag kun er højere end hos Grækerne og Portugiserne.  Vi lader med andre ord i stadig stigende grad, staten bestemme hvordan vore penge skal anvendes.

Men kildeskat, skjult moms og tårnhøje skjulte afgifter er designet til at vi ikke direkte skal fornemme hvor meget der “forsvinder” til staten. Hvis vi fik vores fulde løn udbetalt i kontanter og hver måned skulle ned og hive 1000’lapperne op af pungen, ville der med Stats…garanti blive et skatteoprør som i Glistrups hey-days i 70’erne.

Nu er vi alle som frøen i det varme vand – vi bliver siddende indtil vi er kogt (bortset fra den voksende skarre af højtuddannede og højtlønnede, der forlader Danmark. Den “tunge ende”, dem der netto nyder godt af verdens mest generøse velfærdsydelser, skal ingen steder…, dem skal vi over skat og afgifter forsørge for evigt, men det er en helt 3. historie)

Et er sikkert: Du betaler 60% til staten, hver gang du køber benzin.

 

Københavns kommune betaler astrolog…

Selvfølgelig er det en kommunal opgave at betale en astrolog for at han kan komme med astrologiske guldkorn omkring datoen d. 7. september 2013, hvor giftekontoret på Københavns Rådhus gerne vil have lidt ekstra gang i sagerne (7-9-13…..)

Læs historien her  (hvis det ikke var fordi Københavns kommune indgik i historien ville man tro det var 1 april).

Endnu et klassisk eksempel på brug af  “andres penge på andre*”. Når der tilmed ikke er konsekvenser af nogen art for et sådant misbrug og midlerne synes rigelige, er der som set i utalige eksempler (selvlysende milliondyre bænke m.m.m) ingen grænser for hvad Københavns kommunes ansatte synes er deres opgave.  Det fremgår ikke hvor mange kroner stjerne astrologen Karl Aage Jensen har fået – kun et er helt sikkert:

Du betaler  

*: genopfrisk evt. Milton Friedmans “4 måder at bruge penge”du finder dem her

Man må håbe at Københavns kommunes ansatte ikke læser med på dubetaler.dk og lader sig inspirere af Ikast-Brande kommune der i 2012 betalte for et “Spirituelt råd” bestående af Clairvoyante, der skulle rådgive og udfordre kommunens arbejde… (læs her hvis du med gru vil genopfriske den kommunale pengespilds stinker) Et sådant råd kan man da ikke undvære i en moderne og progressiv kommune…

 

Fuld løn for halvt arbejde + BONUS forstås; det er jo det offentlige vi taler om…

Økonomiske incitamenter virker ! og giver god meningnår der er reel mulighed for at den person der forsøges “incentiveret” kan gøre en forskel.

Det er til gengæld rent spild af dine penge, når det offentlige i 2012 betaler 18 mil. kr. i bonus til chefer der:

1. Ikke kan gøre en reel forskel, da beløb sparet på offentlige budgetter ALDRIG bliver betalt tilbage til skatteyderne, men højst flytter over i en anden kasse og bruges her.

2. Allerede er overbetalt (da de stort set altid modtager “fuld løn for halvt arbejde”: En offentlig chef skal aldrig bekymre sig om  hvor pengene kommer fra, for at skaffe kunder eller have frygten for at kunne gå konkurs – 3 faktorer der alle har høj prioritet for enhver Adm. dir. i et privat selskab)

I en – noget så sjældent som en økonomisk ansvarlig artikel i Politiken – (læs den her) citeres b.la. “For direktørerne viser det sig, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de resultater, de har opnået i løbet af et år, og den resultatløn, der bliver udbetalt. De engangsvederlag, der bliver udbetalt af staten, bliver i ret høj grad udbetalt på grundlag af andre og skønsmæssige kriterier, siger Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Jørgen Grønnegård Christensen”

Det er begrædeligt når det offentlige på denne måde føjer spot til skade, ved at spilde millioner af kroner i et skin forsøg på at være markeds og/eller resultat orienterede. Som altid uden konsekvenser for både dem der giver og dem der modtager. For det er jo dine penge der ødsles væk.

Du betaler 18 mil. kr

 

 

Ligebehandlings farce – for dine penge…

Hvad sker der, når nogle mennesker kan tjene gode penge, uden at deres kunder (de der bruger en service) selv skal betale? Som vi tidligere har analyseret her på dubetaler.dk f.eks. hvad angår besøg hos lægen, boomer brugen af en sådan service – og masser af dine penge spildes.

Et nyt grelt eksempel er “Ligebehandlingsnævnet” som blev oprettet af den borgerlige regering i 2009. Her brugte man i 2012 lidt over 3,3 mio. kr. af dine penge på at behandle 253 klager om ligebehandlings spørgsmål.

Klageren behøver ikke at have oplevet et problem – blot problemet kan tænkes af klageren vil rådet gerne behandle klagen og komme med en afgørelse!.

Rådet angiver at de IKKE tillægger saglige og objektive begrundelser for forskelsbehandling nogen betydning i deres afgørelser. De har derfor bl.a afgjort at frisører ikke må tage forskellige priser på at klippe kvinder og mænds hår, at et hotel ikke må reservere en særlig etage for kvindelige gæster og at en Swinger-Club ikke må tage en højere pris for mandlige end for kvindelige gæster. I sandhed meget vigtige afgørelser for retssikkerheden i Danmark…NOT.

Læs hele analysen af nævnet der spilder dine penge på pjat her.

Du betaler: 3,3 mio. kr.

 

“Ineffektivitet,Slaphed,Sløseri og ligegyldighed overfor kunderne”…

Hårde ord i Juli… og en direkte måde at kalde “en spade for en spade” på, som vi ikke er vant til i Danmark, hvor der altid er undskyldninger og hvor der tages forbehold, særligt i de statslige medier, når noget i det offentlige er kritisabelt. Alle gør det jo så godt de kan….

De hårde ord stammer fra britiske jernbaneeksperter fra NetworkRail som BaneDanmark i 2011 havde bedt om at lave en analyse af, hvorfor man havde så store problemer med at få “tog til tiden”. Hvorfor rapporten på 14 sider via “Ingeniøren” først kommer til offentlighedens kendskab nu, kan man kun gisne om. Rapporten konkluderer at sløseri, ligegyldighed og dårlige undskyldninger er et gennemgående træk hos personalet, der generelt ikke føler det nytter noget at forsøge at gøre en indsats for “tog til tiden”, da der bare så sker forsinkelser et andet sted i systemet. Spørger man personalet om hvad de selv tror der skal til, for at få en ordentlig service er svaret “flere tog, flere skinner, flere medarbejdere – altså mere kapacitet”. Har man hørt den sang før i det offentlige…”Det er umuligt at effektivisere – kun flere penge kan give bedre service”  De engelske eksperter affejer ønsket om mere kapacitet som en dårlig undskyldning – ansvarlighed, konsekvens og effektive arbejdsgange er alt der skal til, for at give borgerne en ordentlig service, til en ordentlig pris. (mere kapacitet vil blot gøre et dårligt produkt endnu dyrere, for de kunder der pga. statsbanernes reelle monopol ikke har noget alternativ, udover helt at droppe toget som transportmiddel).

På dubetaler.dk plejer vi at opgøre dine omkostninger ved offentligt spild og ineffektivitet i “kroner”. Men i dette tilfælde er det lige så væsentligt at slå fast at du også betaler med (spild af) din tid, og med at den service du modtager er af en meget dårligere kvalitet end den kunne og burde være, til den pris der opkræves. Man tænker uvægerligt på det hengangne folkeparadis DDR ‘s butikker, hvor kunderne skulle stå i kø i timevis, for – hvis de var heldige – at kunne få lov at købe elendige produkter af vrisne og uvenlige ekspedienter, alt sammen fordi samfundets magtelite ikke mente incitamenter, konkurrence og frit valg havde nogen betydning.

For at føje spot til skade er det i juli 2013 endvidere kommet frem at DSB’s ansatte efter blot 1 års ansættelse har krav på ikke mindre end 24 ! årlige frirejser til deres familie – dette gælder også tidligere/pensionerede ansatte. I 2012 udstedte DSB på denne konto over 236.000 gratis togbilletter – heraf 6.000 på 1. klasse. (Hvad gælder udlandsrejser med tog modtager DSB ansatte mellem 15 og 50% rabat! Smukt når monopoler holder sammen på tværs af landegrænser…) Den nuværende ledelse ønskede at ændre dette helt  urimelige – af dig betalte – monopol frynsegode , men fagforeningerne kom med deres standard reaktion – “det er en hævd vunden ret” – og ordningen fortsætter i år endnu, om end den langsomt nedtrappes.

Men kan jernbane drift gøres bedre end det udøves af BaneDanmark og DSB? Hvis du f.eks. har været I Japan og kørt med tog, vil du på egen krop have bemærket at det kan det i den grad. I Japan kæmper mindst 3 private operatører altid om din gunst – togene er super hurtige, komfortable, rene og priserne er kniv skarpe hvad angår Price/value. Personalet er venligt og opmærksomt og togene går i 99,9% af tilfældene til tiden. Er et tog forsinket kommer en ansat ud og giver personligt hver enkelt passager en undskyldning.

Det skal sluttelig nævnes at grunden til at det var engelske eksperter der blev bedt om at se på de danske statsbaner, var at England før Thatcher havde indbegrebet af hvad der sker, når der er statsligt monopol på en service og fagforeninger har for megen magt. Dyr, beskidt, forsinket togdrift med uforskammet personale og generelt elendig service. Også på dette område blæste Jernladyen på de dårlige undskyldninger og havde viljen til at få analyseret problemerne uden fordomme og få gjort noget ved det. I  Danmark lider vi hellere under pænhedens dække og accepterer uden at kny dårlige undskyldninger og søforklaringer.

Du betaler: med spild af din tid og ved at få dårlig og dyr service

ØV ØV og 3 X ØV….. Sygefravær i det offentlige

Sygefravær blandt offentligt ansatte er højt. Sygefravær kosterpenge, til vikar dækning og til flere ansatte end nødvendigt – og kvalitet når opgaver udføres af vikarer, eller slet ikke. I Danmark har vi valgt (eller “nogen” valgt for os…) at have verdens største offentlige sektor, og enorme summer spildes derfor på sygefravær hvert år. Hvem betaler??? Det gør du, da din skat er højere end nødvendigt, hvis sygefraværet hos offentligt ansatte var som i private virksomheder. En række analyser af fraværs statestik fra Danmarks kommuner på ældrepleje området og pædagog området (klik på link og læs selv analyserne) viser at offentligt ansatte er meget syge – og det år efter år. Tages alle områder over en kam bliver det til 12,3 dage per ansat – eller næsten 2,5 uge per år. Med 800.000 offentligt ansatte giver det små 10 millioner årlige sygedage – 45.500 personers årsværk – til en omkostning på små 20 millarder kroner.  Sygefraværet i private virksomheder er under halvdelen og der spildes således årligt mindst 10 millarder kroner af dine penge. Hvorfor forholder det sig sådan? Eksperterne der har udarbejdet analyserne er politisk korrekte og sværmer om den varme grød (dårlig ledelse, manglende ansvar, nedslidende opgaver, motivations problemer mv.) og sandt er det, at meget kan gøres for at nedbringe det offentlige sygefravær, hvad eksempler fra bl.a Ishøj (-44%) og Gentofte (-30%) kommune viser. Som næsten altid er den vigtigste årsag dog såre simpel og skyldes menneskets natur. Sygefraværet i det offentlige er højt, fordi det ikke har konsekvenser for den enkelte at melde sig syg eller ringe ind og tage en “øv -dag” når man ikke rigtig gider at gå på arbejde. Den enkelte offentlige virksomhed kan ikke gå konkurs, og der er ingen chef eller ejer det går ud over, og som derfor vil reagere. Det er “samfundet” der snydes og “samfundet” reagerer ikke – udover små private pip som her på “Dubetaler.dk”. I den private sektor vil en virksomhedsejer – for at beskytte sin investering og sit levebrød – og for at sikre at virksomheden overlever, hurtigt fyre medarbejdere, der har ondt i pjæktarmen.

Endnu en gang og på endnu et område er det mejslet i granit, at det at lade det offentlige – uden direkte ejeskab og ansvar – stå for at løse de opgaver der skal løses i et velfungerende samfund, er behæftet med enormt SPILD af penge og kvalitet.

Hvad angår sygefravær gælder at

Du betaler:10 milliarder kroner/år – mindst.

Købehavns Kommune sender 100.000.000 kr. til storskrald


DR kan berette, at Københavns Kommune har tabt et større millionbeløb på affaldshåndteringen, på blot tre år.

“Vi må erkende, at vi ikke har været gode nok til at økonomistyre”
siger centerchef for miljø i København, Mette Margrethe Elf, til DR P4 København.

Dog forsikres der dog også om, at borgerne ikke kommer til at betale:

“Det kommer ikke til at koste københavnerne en krone, for vi henter alle pengene hos os selv”, siger Mette Margrethe Elf. Og journalisten fortsætter:

Forvaltningen vil dels hente pengene ved at trimme administrationen og dels ved at indkræve penge fra virksomheder, der i dag ikke betaler for det affald, de afleverer. 

Hvem er “os selv”? Jo, det er selv samme, skatteyderfinansierede kommunekasse, som pengene er forsvundet fra. Og er administrationen bare noget man kan trimme, når det passer én? Hvorfor er dette så ikke gjort før, da det jo i givet fald ellers vil være spild af endnu flere af skatteydernes penge.

Endnu et klasseeksempel på ledelsesmæssig inkompetence, som i særlig grad findes i Københavns Kommune.

 

Du betaler: 100.000.000 kr


Kilde: DR.dk