“Ineffektivitet,Slaphed,Sløseri og ligegyldighed overfor kunderne”…

Hårde ord i Juli… og en direkte måde at kalde “en spade for en spade” på, som vi ikke er vant til i Danmark, hvor der altid er undskyldninger og hvor der tages forbehold, særligt i de statslige medier, når noget i det offentlige er kritisabelt. Alle gør det jo så godt de kan….

De hårde ord stammer fra britiske jernbaneeksperter fra NetworkRail som BaneDanmark i 2011 havde bedt om at lave en analyse af, hvorfor man havde så store problemer med at få “tog til tiden”. Hvorfor rapporten på 14 sider via “Ingeniøren” først kommer til offentlighedens kendskab nu, kan man kun gisne om. Rapporten konkluderer at sløseri, ligegyldighed og dårlige undskyldninger er et gennemgående træk hos personalet, der generelt ikke føler det nytter noget at forsøge at gøre en indsats for “tog til tiden”, da der bare så sker forsinkelser et andet sted i systemet. Spørger man personalet om hvad de selv tror der skal til, for at få en ordentlig service er svaret “flere tog, flere skinner, flere medarbejdere – altså mere kapacitet”. Har man hørt den sang før i det offentlige…”Det er umuligt at effektivisere – kun flere penge kan give bedre service”  De engelske eksperter affejer ønsket om mere kapacitet som en dårlig undskyldning – ansvarlighed, konsekvens og effektive arbejdsgange er alt der skal til, for at give borgerne en ordentlig service, til en ordentlig pris. (mere kapacitet vil blot gøre et dårligt produkt endnu dyrere, for de kunder der pga. statsbanernes reelle monopol ikke har noget alternativ, udover helt at droppe toget som transportmiddel).

På dubetaler.dk plejer vi at opgøre dine omkostninger ved offentligt spild og ineffektivitet i “kroner”. Men i dette tilfælde er det lige så væsentligt at slå fast at du også betaler med (spild af) din tid, og med at den service du modtager er af en meget dårligere kvalitet end den kunne og burde være, til den pris der opkræves. Man tænker uvægerligt på det hengangne folkeparadis DDR ‘s butikker, hvor kunderne skulle stå i kø i timevis, for – hvis de var heldige – at kunne få lov at købe elendige produkter af vrisne og uvenlige ekspedienter, alt sammen fordi samfundets magtelite ikke mente incitamenter, konkurrence og frit valg havde nogen betydning.

For at føje spot til skade er det i juli 2013 endvidere kommet frem at DSB’s ansatte efter blot 1 års ansættelse har krav på ikke mindre end 24 ! årlige frirejser til deres familie – dette gælder også tidligere/pensionerede ansatte. I 2012 udstedte DSB på denne konto over 236.000 gratis togbilletter – heraf 6.000 på 1. klasse. (Hvad gælder udlandsrejser med tog modtager DSB ansatte mellem 15 og 50% rabat! Smukt når monopoler holder sammen på tværs af landegrænser…) Den nuværende ledelse ønskede at ændre dette helt  urimelige – af dig betalte – monopol frynsegode , men fagforeningerne kom med deres standard reaktion – “det er en hævd vunden ret” – og ordningen fortsætter i år endnu, om end den langsomt nedtrappes.

Men kan jernbane drift gøres bedre end det udøves af BaneDanmark og DSB? Hvis du f.eks. har været I Japan og kørt med tog, vil du på egen krop have bemærket at det kan det i den grad. I Japan kæmper mindst 3 private operatører altid om din gunst – togene er super hurtige, komfortable, rene og priserne er kniv skarpe hvad angår Price/value. Personalet er venligt og opmærksomt og togene går i 99,9% af tilfældene til tiden. Er et tog forsinket kommer en ansat ud og giver personligt hver enkelt passager en undskyldning.

Det skal sluttelig nævnes at grunden til at det var engelske eksperter der blev bedt om at se på de danske statsbaner, var at England før Thatcher havde indbegrebet af hvad der sker, når der er statsligt monopol på en service og fagforeninger har for megen magt. Dyr, beskidt, forsinket togdrift med uforskammet personale og generelt elendig service. Også på dette område blæste Jernladyen på de dårlige undskyldninger og havde viljen til at få analyseret problemerne uden fordomme og få gjort noget ved det. I  Danmark lider vi hellere under pænhedens dække og accepterer uden at kny dårlige undskyldninger og søforklaringer.

Du betaler: med spild af din tid og ved at få dårlig og dyr service

One thought on ““Ineffektivitet,Slaphed,Sløseri og ligegyldighed overfor kunderne”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *