Benzin: 60% til staten!

Q8’s lavprisselskab “F24” giver som kundeservice på deres bon, en oversigt over hvor pengene går hen, når du køber benzin. Ud af en bon på 460 kr. viser de 261 kr. (ca. 60%) sig at være afgifter til Staten og 198 kr (ca. 40%) går til benzin selskabet (der trods alt er dem der suger olien op af undergrunden, sender den med tankskib verden rundt, raffinerer den til benzin, transporterer benzinen til tank stationen, betaler for opførelse og drift af det anlæg man tanker på m.m.m. Den bil der bruger benzinen undgår heller ikke afgifter til staten, hverken når den købes, forsikres, skal synes, skal have nummerplader, skal parkere i byen, betale for at bruge vejene via vægtafgift etc etc – men det er en helt anden historie.).

Er 60% i samlet afgift meget eller lidt ?  Man hører jo ofte neo-kommunisterne fra Enhedslisten påtale at “nu skal benzinen beskattes”, som om det ikke i rigt mål allerede var tilfældet. Biler forurener, bidrager til Co2 koncentration og kan give køer – men de bringer også mennesker smidigt på arbejde og sikrer at samfundet fungerer. Et er sikkert. Den tårnhøje afgift hjælper ikke på Danmarks konkurrenceevne, hverken direkte via de høje priser virksomhederne skal betale, eller indirekte via det pres for højere løn, som danske lønmodtagere må forlange af deres arbejdsgivere for at kunne leve.

Denne historie adskiller sig fra de normale på dubetaler.dk, da der her ikke er tale om at det offentlige direkte spilder dine penge via sløseri eller fråds.  Men spildtes der færre penge i det offentlige, kunne vi nøjes med bl.a lavere benzinafgifter og derfor (også) få billigere benzin.

En pointe er, at det generelt ville være sundt hvis danskere på alle varer så hvor stor en del af prisen, der egentlig går til staten. Når danskere er i USA er vi alle lidt halvknotne over de 7-9% “Sales Tax” der kommer på regningen. I Danmark ser vi ikke at der altid er 25% “Sales Tax” (= moms, for øvrigt verdens højeste…) på regningen. Det er faktisk forbudt ved lov at vise priser uden moms, hvilket en gros kæden “Metro” i mange år kæmpede med. Men moms er kun en del af det der går til staten. Fedtafgift, sukkerafgift, alkohol afgift er blot de 3 mest kendte af de over 2500 afgifter staten har opfundet.  Når dertil lægges en af verdens højeste indkomstbeskatninger, kan det ikke undre at danskernes privatforbrug i Europa i dag kun er højere end hos Grækerne og Portugiserne.  Vi lader med andre ord i stadig stigende grad, staten bestemme hvordan vore penge skal anvendes.

Men kildeskat, skjult moms og tårnhøje skjulte afgifter er designet til at vi ikke direkte skal fornemme hvor meget der “forsvinder” til staten. Hvis vi fik vores fulde løn udbetalt i kontanter og hver måned skulle ned og hive 1000’lapperne op af pungen, ville der med Stats…garanti blive et skatteoprør som i Glistrups hey-days i 70’erne.

Nu er vi alle som frøen i det varme vand – vi bliver siddende indtil vi er kogt (bortset fra den voksende skarre af højtuddannede og højtlønnede, der forlader Danmark. Den “tunge ende”, dem der netto nyder godt af verdens mest generøse velfærdsydelser, skal ingen steder…, dem skal vi over skat og afgifter forsørge for evigt, men det er en helt 3. historie)

Et er sikkert: Du betaler 60% til staten, hver gang du køber benzin.

 

“Pick a winner” – or a looser…who cares for Du betaler…

Mange politikere, og særligt dem med venstreorienterede holdninger, elsker at udpege særlige industrier og typer af virksomheder som “Fremtidens Vindere”, der partout skal støttes med offentlige midler. Det kan virke underligt, for blandt venstreorienterede (og det gælder både politikere og såkaldt almindelige mennesker) ser man stort set aldrig personer, der står bag store eksportorienterede og arbejdspladsskabende virksomheder*. Disse mennesker kan altså ikke selv, men det afholder dem ikke for at komme med deres industrielle guldkorn, når det bare er for andres penge, de kan spille “business wise”. Et pragt eksempel er vindmølle industrien. Her har det offentlige Danmark pumpet over 20 milliarder i støtte ind i industrien, fordi det lyder godt med “Grøn” vedvarende energi. Man glemmer at fortælle at det næsten ville være billigere at brænde 1000 kr sedler at producere den mængde energi møllerne giver, da “vinden blæser som den vil” og ikke kun, når vi har behov for den. Da et land som Danmark ikke kan leve med at der pludselig ikke er strøm nok, må vi have back-up til al strøm vindmøller kan generere – og det er selvfølgelig dyrt at have et dobbelt produktionsapparat. Strøm er et gode, der skal bruges i samme sekund det produceres, og hvis det f.eks blæser om natten (og tænk det gør det…) må vi gratis sende denne strøm ned i Europa og op til Norge. Halvdelen af den strøm møllerne årligt producerer foræres således væk, hvilket selvfølgelig smadrer den samlede økonomi i projektet. Men skidt: Du betaler, her både via din direkte skat, men også via din el-regning. Arbejdspladserne er for længst flyttet til lande, hvor det er billigere at producere…ak ak. En “munter” lille side historie, som du også betaler, kan her tilføjes. Dongs nu fyrede adm. dir Anders Eldrup, forgyldte sine projekt drenge, fordi de kunne tjene mange penge på følgende set-up: Man opfører en stor havvindmølle park for nogle milliarder. Man sælger denne park til en penssionskasse med stor fortjeneste, fordi man kan garantere et højt fast afkast. Hvordan kan man garantere et højt afkast? Det kan man, fordi det politiske er besluttet, at du skal betale ekstra for vindmølle strøm, og at du skal aftage en del af denne strøm, om du vil eller ej. Fortjener sådanne business genier 10 mil. kr årligt + bonus…arhhh, det er måske lige at stramme den, men igen – det var ikke Anders Eldrupsegne penge, der blev givet ud – det var Dine!

Du betaler: 10 milliarder – mindst!

*: Det er den grumme virkelighed der gør det. Hvis en person der starter en virksomhed skulle være venstreorienteret, bliver dette hurtigt pillet ud af ham/hende, når personen opdager hvilken indsats der skal til for at have succes. Personen synes følgelig at det er retfærdigt og naturligt at denne store indsats belønnes (og ikke tages af staten via ekstremt høje skatter og afgifter) – og vupti; virkeligheden er sat ind, og personen er højreorienteret. Mislykkes man med sin virksomhed, er det selvfølgelig de andres skyld, og så kan man fint vedblive at være venstreorienteret. Prøver man aldrig at starte sin egen virksomhed, men går den slagne vej igennem det offentlige uddannelsessystem til et job i det offentlige, er det også let at blive og vedblive at være venstreorienteret hele sit liv. Virkeligheden banker aldrig på.

Er du uenig? Giv gerne eksempler på venstreorienterede virksomhedsejere her på siden.