En lappeløsning…Københavns kommune slår til igen

At Københavns kommune har en forkærlighed for cykler er old news. Alene på dubetaler.dk kan du finde flere eksempler på at kommunen – heller ikke når det drejer sig om cykler – har respekt for dine penge. Nu sætter man så trumf på ved at tilbyde  at komme hjem til dig for at lappe din cykel kvit og frit, da afstanden til nærmeste cykelhandler ”kan opleves som en barriere”

Kommunen tilbyder at komme rundt til byens boligforeninger med ”cykelservice-event”, for som det hedder i indbydelsen: ”Det har nemlig vist sig, at det er en barriere for mange, at cykelhandleren ligger for langt væk. Ved at tilbyde reparation af cykler, håber kommunen at inspirere nogen til at cykle mere.”

Selv Metro Express har svært ved ensidigt at se det som en god ide.

http://www.mx.dk/nyheder/kobenhavn/story/20753085

Det er unægtelig svært at cykle på en punkteret cykel, men hvis det pludselig er en kommunal opgave at sørge for at der er luft i slangen, hvad skal cykelhandleren så leve af? Det er ikke vanskeligt, at finde en cykelhandler som kan klare en lapning for en flad halvtredser, alene på Nørrebrogade findes der den første håndfuld.

Man skulle tro at kommunens glade budskab om luft i slangen og flere kilometer på jernhesten ville gå som varmt brød, men det gør det åbenbart ikke. Københavns Kommune har været nødt til at engagere et af landets fornemmeste og dyreste PR-bureauer til at sælge budskabet. Det kan jo undre, når Københavns Kommune i forvejen som ofte nævnt på dubetaler.dk har 104 kommunikationsmedarbejdere ansat. Kunne det ikke klares af denne hærskare af kommunale kommunikationsfolk?

Morten Kabell, Borgmester (Enhedslisten…) der hader biler men alligevel måtte igennem en mediestorm før han selv opgav borgmesterbilen http://www.bt.dk/politik/enhedslistens-bilhader-derfor-har-jeg-brug-for-borgmesterbil (og  aldrig har været blot i nærheden af at skabe en privat arbejdsplads) kan ikke se der er problemer i at udkonkurrere private cyklehandlere for tvangs inddrevne skattemidler.  Hans argumentation: “det er vores opgave og ansvar at sørge for ren luft til Københavnerne og at sørge for, at folkesundheden er i orden, og her hjælper det altså, at flere lader bilen stå og tager cyklen”…. Så han mener altså at mennesker der har råd til at have en bil, ikke har råd til at lappe deres cykel.  Denne dubetaler.dk skribent kan blive helt tom indvendig, når han læser den slags idioti og ved at det kommer fra en borgmester i landets største by.  ER I KOMPLET SINDSYGE i 20% af Københavnerne der stemmer på Enhedslisten? (Hvis det var 3 storbytosser – well de findes overalt , men 20%!!!)

 

 

Det skal da fejres! 5 mio. kr’s fest i Københavns kommune

Meget højt sygefravær, skjult kamera der viste ansatte der shoppede privat og gik på cafe i arbejdstiden og en brugerundersøgelse der gav bundkarakter for den ydede service: Er der noget særligt at fejre her? Ja – det er der, hvis man som selvproklameret “rød arbejdsgiver” som SF’s borgmester Ninna Tomasen, vil hygge lidt om personalet. Outlandish og Tommy Seebach hyres til at underholde, god mad og drikke på bordet og en samlet regning på 5,1 mio. kr. til Københavns skatteydere.

Skal offentligt ansatte da ikke have firmafest? Måske. Satte man f.eks et mål om at halvere det urimeligt høje sygefravær i hjemmeplejen, og brugte man så, hvis man nåede målet, nogle af de sparede penge på at fejre dette, er det vel berettiget. I mod fest taler at der er mange private firmaer der ikke har råd til at holde firmafest, ikke bare kan tage penge til fest fra en kasse, finansieret af andre, og derfor ikke gør det. Men kunne man have fået en god fest for 500 kr per person ? Tjah, det var jo nok blevet uden Seebach og Outlandish.

Et er sikkert: Det er næppe festudgifter der løber op i mere  end 1100 kr. per person, fordi man indkalder Danmarks mest populære – og dermed dyreste – kunstnere, som kommunens borgere ville betale til, hvis de forud blev spurgt og dermed fik et valg. Det får de ikke – skatten er tvangsudskrevet – det er brug af “andres penge på sig selv”, og så har vi har på dubetaler.dk jo set utallige eksempler på, at der ikke er nogen smalle steder.

Hvert 4. år er der dog en form for et valg – nemlig kommunevalg – og det er på Tirsdag d. 19.11.13. Selvom det er de færreste politikere, der behandler borgernes penge med samme øje for at få “Value for Money” som når de bruger deres egne penge, kan man som ansvarsbevist vælger, i det mindste fravælge de mest verdensfjerne, spender syge, erhvervsmæssigt uerfarne, teenage politikerne fra “Indkøbslisten”, “Socialistisk Festparti” og “Social Spendokraterne”.

Du betaler 5,1 mio. kr for en fest– men milliarder over de næste 4 år. hvis du sætter dit kryds på de uansvarlige, der tror penge kommer af sig selv.

Så tar’ vi cyklerne frem….

Københavns kommune er aldrig bleg for at teste “gode ideer” for dine penge og engagere sig i projekter, der ligger meget langt fra de kerne ydelser en kommune burde koncentrere sig om og begrænse sig til. Cykler har en helt særlig plads i det venstreorienterede kommunale hjerte, og på dubetaler.dk findes allerede flere eksempler på bindegale kuldsejlede københavnske cykle tosserier. Nu er det så “bycyklen” i luksusudgave du skal betale minimum 100 millioner kroner til. Inden 2013 er omme vil 1260 stk. nye hvide bycykler, komplet med tablet PC og elhjælpemotor, til en stk. pris på over 20.000 kr., være at finde i det københavnske gadebillede. Målet er at 3000 af disse vidundere skal på gaden. Kommunen har yderligere forpligtet sig til at yde et årligt tilskud på 4,2 mio. kr.  de næste 8 år – og oplyser selv at tilskuddet per cykel i projektperioden er 48.000 kr. Hvem ved om de elektronik fyldte cykler viser sig ikke at kunne holde til det danske vejr, bliver udsat for hærværk og/eller smidt i de københavnske søer som deres forgængere. Men pyt – det er kun dine penge der spildes. Går det galt, vil der som altid i offentlige projekter blot blive trukket lidt på skuldrene og sagt “så fik vi da prøvet det”. Og hvem ved hvor mange timer kommunalt ansatte djøfere har brugt på dette projekt og skal bruge på det i fremtiden? Omkostningerne hertil er ikke med i vanvidsregnestykket.  Private udlejere af cykler i København er næppe begejstrede over denne unfair konkurrence, hvor der ikke er en sammenhæng mellem dem der betaler og dem der høster fordelene – og hvor man derfor ud fra al erfaring kan være sikker på, at det bliver dyrere og mindre effektivt, end hvis private investorer havde noget på spil. Kommunens begrundelse for at gå med i dette projekt er den kendte: “vi vil gerne have at flere cykler i byen, og projektet var aldrig kommet i gang, hvis ikke vi betalte”.  Men “vi” betaler aldrig noget –

Du betaler over 100 mil . kr.

Københavns kommune betaler astrolog…

Selvfølgelig er det en kommunal opgave at betale en astrolog for at han kan komme med astrologiske guldkorn omkring datoen d. 7. september 2013, hvor giftekontoret på Københavns Rådhus gerne vil have lidt ekstra gang i sagerne (7-9-13…..)

Læs historien her  (hvis det ikke var fordi Københavns kommune indgik i historien ville man tro det var 1 april).

Endnu et klassisk eksempel på brug af  “andres penge på andre*”. Når der tilmed ikke er konsekvenser af nogen art for et sådant misbrug og midlerne synes rigelige, er der som set i utalige eksempler (selvlysende milliondyre bænke m.m.m) ingen grænser for hvad Københavns kommunes ansatte synes er deres opgave.  Det fremgår ikke hvor mange kroner stjerne astrologen Karl Aage Jensen har fået – kun et er helt sikkert:

Du betaler  

*: genopfrisk evt. Milton Friedmans “4 måder at bruge penge”du finder dem her

Man må håbe at Københavns kommunes ansatte ikke læser med på dubetaler.dk og lader sig inspirere af Ikast-Brande kommune der i 2012 betalte for et “Spirituelt råd” bestående af Clairvoyante, der skulle rådgive og udfordre kommunens arbejde… (læs her hvis du med gru vil genopfriske den kommunale pengespilds stinker) Et sådant råd kan man da ikke undvære i en moderne og progressiv kommune…

 

ØV ØV og 3 X ØV….. Sygefravær i det offentlige

Sygefravær blandt offentligt ansatte er højt. Sygefravær kosterpenge, til vikar dækning og til flere ansatte end nødvendigt – og kvalitet når opgaver udføres af vikarer, eller slet ikke. I Danmark har vi valgt (eller “nogen” valgt for os…) at have verdens største offentlige sektor, og enorme summer spildes derfor på sygefravær hvert år. Hvem betaler??? Det gør du, da din skat er højere end nødvendigt, hvis sygefraværet hos offentligt ansatte var som i private virksomheder. En række analyser af fraværs statestik fra Danmarks kommuner på ældrepleje området og pædagog området (klik på link og læs selv analyserne) viser at offentligt ansatte er meget syge – og det år efter år. Tages alle områder over en kam bliver det til 12,3 dage per ansat – eller næsten 2,5 uge per år. Med 800.000 offentligt ansatte giver det små 10 millioner årlige sygedage – 45.500 personers årsværk – til en omkostning på små 20 millarder kroner.  Sygefraværet i private virksomheder er under halvdelen og der spildes således årligt mindst 10 millarder kroner af dine penge. Hvorfor forholder det sig sådan? Eksperterne der har udarbejdet analyserne er politisk korrekte og sværmer om den varme grød (dårlig ledelse, manglende ansvar, nedslidende opgaver, motivations problemer mv.) og sandt er det, at meget kan gøres for at nedbringe det offentlige sygefravær, hvad eksempler fra bl.a Ishøj (-44%) og Gentofte (-30%) kommune viser. Som næsten altid er den vigtigste årsag dog såre simpel og skyldes menneskets natur. Sygefraværet i det offentlige er højt, fordi det ikke har konsekvenser for den enkelte at melde sig syg eller ringe ind og tage en “øv -dag” når man ikke rigtig gider at gå på arbejde. Den enkelte offentlige virksomhed kan ikke gå konkurs, og der er ingen chef eller ejer det går ud over, og som derfor vil reagere. Det er “samfundet” der snydes og “samfundet” reagerer ikke – udover små private pip som her på “Dubetaler.dk”. I den private sektor vil en virksomhedsejer – for at beskytte sin investering og sit levebrød – og for at sikre at virksomheden overlever, hurtigt fyre medarbejdere, der har ondt i pjæktarmen.

Endnu en gang og på endnu et område er det mejslet i granit, at det at lade det offentlige – uden direkte ejeskab og ansvar – stå for at løse de opgaver der skal løses i et velfungerende samfund, er behæftet med enormt SPILD af penge og kvalitet.

Hvad angår sygefravær gælder at

Du betaler:10 milliarder kroner/år – mindst.

Købehavns Kommune sender 100.000.000 kr. til storskrald


DR kan berette, at Københavns Kommune har tabt et større millionbeløb på affaldshåndteringen, på blot tre år.

“Vi må erkende, at vi ikke har været gode nok til at økonomistyre”
siger centerchef for miljø i København, Mette Margrethe Elf, til DR P4 København.

Dog forsikres der dog også om, at borgerne ikke kommer til at betale:

“Det kommer ikke til at koste københavnerne en krone, for vi henter alle pengene hos os selv”, siger Mette Margrethe Elf. Og journalisten fortsætter:

Forvaltningen vil dels hente pengene ved at trimme administrationen og dels ved at indkræve penge fra virksomheder, der i dag ikke betaler for det affald, de afleverer. 

Hvem er “os selv”? Jo, det er selv samme, skatteyderfinansierede kommunekasse, som pengene er forsvundet fra. Og er administrationen bare noget man kan trimme, når det passer én? Hvorfor er dette så ikke gjort før, da det jo i givet fald ellers vil være spild af endnu flere af skatteydernes penge.

Endnu et klasseeksempel på ledelsesmæssig inkompetence, som i særlig grad findes i Københavns Kommune.

 

Du betaler: 100.000.000 kr


Kilde: DR.dk

Ingen Kvaler – Du betaler (igen og igen): Politiker fråds grundet sløset administration

“Vi skal have Iphones” mente de 49 medlemmer af Københavns borger repræsentation i 2010. Og det er jo også en dejlig smart mobil telefon, specielt hvis man ikke skal betale for den selv. Til en sådan smartphone hører naturligt et abonnement, men administrationen i Københavns kommune syntes ikke det var værd at overveje at forhandle sig til en fornuftig aftale med deres teleselskab TDC. Resultat : De sikkert uundværlige repræsentanter for borgerne, brugte for 543.000 kr på deres nye smartphones (link til artikel). Løsgænger, valgt for enhedslisten Jaleh Tavakolis brugte alene for 100.000 kr på at hente livsvigtige mails ned til sin Iphone og social demokraten Jesper Christensen brugte 57.000 kr. Hr. Christensen havde i embeds medfører en lang række udenlandsrejser, og da det er afgørende vigtigt for den danske skatteborgers ve og vel at Hr. Christensen kan læse sine mails 24-7-365, var det bydende nødvendigt at han data roamede konstant på disse rejser. Wi-fi løsning (gratis) er ikke god nok – når Du betaler. Endnu et skole eksempel på hvad der sker, når ingen føler ansvar og ingen står til regnskab. Med over 60.000 ansatte – 60.000 – er Københavns kommune en af landets største arbejdsgivere og de kan derfor forhandle sig til meget lave flat-rate aftaler på mobil trafik. Men det er jo ikke nogens penge, så who cares…..

Du betaler: 450.000

Lidt jule-sjov skal der da være råd til…

Er det en kommunes opgave – for skatteborgernes penge – at lave “muntre” kampagner ved jule tid, med det formål at cyklister skal køre pænere? Det mener man på Frederiksberg rådhus.

En YouTube-video, en Facebookside, et event- og kommunikationsbureau og en konkurrence koster Frederiksberg Kommune omkring 250.000 kroner på årets budget

Hos Frederiksberg Vej- og Parkafdeling under By- og Miljøudvalget fortæller  man, at kampagnen skal skabe »positiv dialog« og ikke »en løftet  pegefinger«.

»Julemanden er jo en vi alle sammen godt vil passe på – han er bare ikke så  øvet i trafikken«, siger Lene Hansen fra centeret for Vej og Park i  Frederiksberg Kommune.

Perfekt hvis Lene ville betale spøgen selv, eller finde en privat sponsor til den geniale ide – men nu blot endnu et eksempel på at “Nice to have” bliver til “Need to have”, når: det er andres penge der anvendes, ingen står til ansvar og ingen “kunder” kan bestemme noget. De sagesløse Frederiksberg borgere har jo ikke muligheden (uden at flytte) for at vælge en anden “Frederiksberg Kommune”, hvis de ikke er tilfredse.

 

Du betaler: 250.000 kr

Københavns Kommune bruger 3,6 mio. kr. på chipmærkning af cykler – og finder i alt to

Værn mod cykeltyveri

Op mod 80.000 cykelejere melder årligt deres cykler stjålne. Omkring 1/5 af disse bor ikke overraskende i byen, hvor omkring 1/5 af landets befolkning befinder sig.

Daværende overborgmester Ritt Bjerregaard mente ikke, at det kunne være rigtigt – og valgte så at søsætte projektet “Få en lille chip på”.

5.300 stod i kø for at få en chip

For skatteborgernes penge, tilbød Københavns Kommune at de første 5.300 kunne få sat en chip på kvit og frit. Idéen var så, at parkeringsvagterne skulle gå rundt og scanne alle cyklerne med chip på, for at se om de var meldt stjålne i systemet. Om det skulle være for at styrke parkeringsvagternes image, vides ikke.

Slår ned på 142 cykler

Parkeringsvagterne trak i alt 142 cykler ud i systemet, som værende meldt stjålne. Men 140 af dem viste sig ikke at være meldt stjålne alligevel.

Således fandt systemet altså kun to stjålne cykler – til 1.800.000 kr. pr. stk!

Projektet er nu heldigvis blevet lukket.

 

Du Betaler: 3.600.000 kr.

 

Københavns Kommunes anden Facebook-klon: 9,3 mio. kr. på 1.800 brugere

Første version var ingen succes

Op til COP15 besluttede Klaus Bondam, daværende teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, at københavnerne skulle have deres eget sociale netværk. Netværkets formål var skabe et samlingssted på internettet for klima- og miljødebatten.

“Vi har skabt World Climate Community i København for at få verden i dialog”
– Klaus Bondam (R), tidl. teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune

Efter at have brændt 5.000.000 kr. af skatteydernes penge af på WCC, som endte med blot at have 2.500 brugere, skulle man tro, at Københavns Kommunes iver efter at konkurrere på mediemarkedet var sat i bero.

Send flere penge

At det første projekt var en kæmpe fiasko, afskrækkede åbenbart ikke Københavns Kommune. Man igangsatte efter World Climate Community-fiaskoen endnu et projekt, hvor man ville skabe et social netværk a lá Facebook for Københavnerne: KBH.dk

Der blev i alt afsat 7.000.000 kr. til udviklingen af KBH.dk, og derudover blev der brugt yderligere 2.300.000 kr. på drift og udvikling, inden stikket blev trukket.

Det koster noget at stille sig ud på vippen og være fremadrettet

Målene var, ligesom tidligre, høje: 125.000 brugere inden der var gået to år. Men efter to år viste KBH.dk sig som en større fiasko end World Climate Community: der var nemlig kun 1.800 københavnere der kunne se idéen i sitet.

Pressechef ved Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune Marie Scott Poulsen udtaler til Urban:

“Man kan selvfølgelig spørge, om det er en kommunal opgave at lave sociale medier. Det koster noget at stille sig ud på vippen og være fremadrettet. Jeg mener ikke, at man kan etablere et socialt medie, hvor målet kun er 2.000 brugere. Det ville være udemokratisk. Jeg synes, målsætningerne var de rigtige, men resultatet var for dårligt”

Begrundelsen er den samme, som da Pia Allerslev (V) gav 6,25 mio. kr. til nycirkus:
Der er skatteydernes penge, som bruges som en slags “ekstrem risikovillig kapital”, til virkeliggørelsen af kommunale politikere og embedsfolks mere eller mindre gode idéer. Og  som Marie Scott Poulsens udtaler bevidner, så er det kun resultatet der er skuffende.

Marie Scott Poulsen uddyber:

“Det var på mange måder et godt projekt. Vi afprøvede en mulighed, som var ny og moderne. Det, vi har lært, er, at det ikke er kommunens opgave at udvikle sociale
medier på eksterne platforme.”

Projektet var godt fordi det var nyt og moderne, og til trods for at det spildte millioner af skattekroner og aldrig blev til noget. Hvor vidt man kan tilskrive det politiske klima i København, hvor S-SF har flertal og de to partier sidder på 2/3 af stemmerne sammen med Enhedslisten og næsten 3/4 af stemmerne med Radikale, lader vi læserne om at bedømme.

Men man kan kun håbe, at denne lærestreg ikke glemmes foreløbigt.

 

Du Betaler: 9.300.000 kr.

 

Kilde: Urban