Bage-dag i Rigsrevisionen…

 I Rigsrevisionen arbejder 270 ansatte med at sikre, at »den danske stat forvaltes effektivt og så økonomisk hensigtsmæssigt som muligt«. Men når julen nærmer sig, kan de ansatte i arbejdstiden beskæftige sig med noget helt andet.

Der er nemlig tradition for »bagefri«, altså en fridag med løn til at tage hjem og bage julekager. Det er en form for fridag, som Rigsrevisionen selv ville påtale, hvis den foregik hos andre. Det er foregået i 34 år… Hvad mener mon fagforeningen DJØF om dette helt urimelige “tag selv” bord for skatteydernes penge:

»Når det er en praksis, som har været fulgt meget længe, og som alle har kendt til og følt sig retligt forpligtet af, er der formentlig opstået kutyme. En kutyme skal opsiges med passende varsel, og det kræver en dialog med medarbejderne om, hvordan man så sikrer en fornuftig balance mellem arbejde og fritid,« siger chefkonsulent Charlotte Flach, DJØF som oplyser, at »passende varsel« som regel er mindst tre-fire måneder i forvejen. Gad vide om der sidder djøf’ere på begge sider af det forhandlingsbord…

Den borgerlige tænketank CEPOS har gransket Rigsrevisionens effektivitet (se rapporten her). Tager man konklusionerne her for gode varer – kan det ikke være fordi Rigsrevisonen  løser deres opgave blændende godt, at de skal begaves med ekstra feriedage.  Tvært i mod.  Der kommer stort set aldrig forslag til effektiviseringer fra revisionen. Man hænger sig i stedet i overholdelse af regnskabsmæssige formalia -men man skal jo heller ikke smide med sten, når man bor i et glashus….

Hvad koster denne fridag så skatteyderne? Hvis der regnes i faste priser og i 34 år løber det op i 2,8 millioner. Er det meget eller lidt? Det er i hvert fald udtryk for en kedelig “brug andres penge på dig selv” holdning, som altid er mulig, når ingen føler ansvar, eller har ejerskab over de midler der anvendes.

Du betaler 2.8 millioner kr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *