Så tar’ vi cyklerne frem….

Københavns kommune er aldrig bleg for at teste “gode ideer” for dine penge og engagere sig i projekter, der ligger meget langt fra de kerne ydelser en kommune burde koncentrere sig om og begrænse sig til. Cykler har en helt særlig plads i det venstreorienterede kommunale hjerte, og på dubetaler.dk findes allerede flere eksempler på bindegale kuldsejlede københavnske cykle tosserier. Nu er det så “bycyklen” i luksusudgave du skal betale minimum 100 millioner kroner til. Inden 2013 er omme vil 1260 stk. nye hvide bycykler, komplet med tablet PC og elhjælpemotor, til en stk. pris på over 20.000 kr., være at finde i det københavnske gadebillede. Målet er at 3000 af disse vidundere skal på gaden. Kommunen har yderligere forpligtet sig til at yde et årligt tilskud på 4,2 mio. kr.  de næste 8 år – og oplyser selv at tilskuddet per cykel i projektperioden er 48.000 kr. Hvem ved om de elektronik fyldte cykler viser sig ikke at kunne holde til det danske vejr, bliver udsat for hærværk og/eller smidt i de københavnske søer som deres forgængere. Men pyt – det er kun dine penge der spildes. Går det galt, vil der som altid i offentlige projekter blot blive trukket lidt på skuldrene og sagt “så fik vi da prøvet det”. Og hvem ved hvor mange timer kommunalt ansatte djøfere har brugt på dette projekt og skal bruge på det i fremtiden? Omkostningerne hertil er ikke med i vanvidsregnestykket.  Private udlejere af cykler i København er næppe begejstrede over denne unfair konkurrence, hvor der ikke er en sammenhæng mellem dem der betaler og dem der høster fordelene – og hvor man derfor ud fra al erfaring kan være sikker på, at det bliver dyrere og mindre effektivt, end hvis private investorer havde noget på spil. Kommunens begrundelse for at gå med i dette projekt er den kendte: “vi vil gerne have at flere cykler i byen, og projektet var aldrig kommet i gang, hvis ikke vi betalte”.  Men “vi” betaler aldrig noget –

Du betaler over 100 mil . kr.